czukazovatel
enindex
frindex m
geAblesemarke e
ru
skukazovateľ
cz

ukazovatel

pevná nebo pohyblivá část indikačního zařízení vyznačující na stupnici indikovanou hodnotu

PŘÍKLAD – ručička, světelná stopa, hladina kapaliny, registrační pisátko

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována