czuchovávání etalonů
enconservation of a measurement standard
frconservation f d’un étalon
geBewahrung eines Normals s
ru
skuchovávanie etalónov
cz

uchovávání etalonů

všechny operace (úkony) potřebné k zachování metrologických charakteristik etalonu ve vhodných mezích

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována