czsystematická chyba měřicího přístroje
enbias error of a measuring instrument
frerreur f de justesse d’un instrument de mesure
gesystematische Messabweichung e eines Messgerätes
ruсистематическая погрешность измерительного прибора
sksystematická chyba meracieho prístroja
cz

systematická chyba měřicího přístroje

složka chyby měřicího přístroje, která při opakovaných měřeních téže veličiny zůstává stálá, nebo která se předvídaným způsobem mění

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována