czstupnice s potlačenou nulou
ensuppressed-zero scale
fréchelle f zéro décalé
geSkala e mit unterdrücktem Nullpunkt
ru
skstupnica s potlačenou nulou
cz

stupnice s potlačenou nulou

stupnice, jejíž rozsah neobsahuje hodnotu odpovídající nulové hodnotě měřené veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována