czstupnice
enscale
fréchelle f
geSkala e
ruшкала
skstupnica
cz

stupnice

uspořádaný soubor značek spolu s přiřazeným číslováním, tvořící část indikačního zařízení

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována