czstátní etalon
ennational etalon, national standard
frétalon m national
genationales Normal s
ru
skštátny etalón
cz

státní etalon

etalon přijatý oficiálním státním rozhodnutím za základ pro zabezpečení jednotnosti všech ostatních etalonů příslušné veličiny ve státě

POZNÁMKA – státním etalonem je často primární etalon

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována