czstálost
enstability
frconstance f
geMessbeständigkeit e
ru
skstálosť
cz

stálost

schopnost měřidla dlouhodobě zachovávat své metrologické charaktericky

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována