czsprávnost měřicího přístroje
enfreedom from bias of a measuring instrument
frjustesse f d'un instrument de mesure
geRichtigkeit e
ru
sksprávnosť meracieho prístroja
cz

správnost měřicího přístroje

schopnost měřicího přístroje poskytovat údaje nezatížené systematickými chybami

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována