czspecifikovaný měřicí rozsah
enspecified measuring range, specified working range
frétendue f de mesure spécifiée
geMessbereich r
ru
skšpecifikovaný merací rozsah
cz

specifikovaný měřicí rozsah

soubor hodnot měřené veličiny pro něž se předpokládá, že chyby měřicího přístroje leží v předepsaných mezích

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována