czspecifikované pracovní podmínky
enrated operating conditions
frconditions f assignées de fonctionnement
geBemessungsbedingungen e
ru
skšpecifikované pracovné podmienky
cz

specifikované pracovní podmínky

podmínky používání, za kterých se předpokládá, že metrologické charakteristiky měřicího přístroje leží v předepsaných mezích; jsou určeny rozsahem hodnot měřené veličiny a veličin ovlivňujících a ostatními důležitými náležitostmi

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována