czsoučtový měřicí přístroj
entotalizing measuring instrument
frappareil m de mesure totaliseur
gesummierendes Messgerät s
ru
sksúčtový merací prístroj
cz

součtový měřicí přístroj

měřicí přístroj, který udává celkovou hodnotu měřené veličiny tím, že sčítá dílčí hodnoty této veličiny, které dostává současně nebo postupně z jednoho nebo více zdrojů

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována