czsnímač, senzor
ensensor
frcapteur m
geSensor r, Aufnehmer r
ruсенсор
sksnímač, senzor
cz

snímač, senzor

část měřicího přístroje nebo měřicího řetězce, na kterou bezprostředně působí měřená veličina

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována