czskupinový etalon
encollective standard
frétalon m collectif
geKollektivnormal s
ru
skskupinový etalón
cz

skupinový etalon

soubor identických nebo podobných měřidel, který při společném použití plní funkci etalonu

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována