czseřizování
enuser adjustment
frréglage m
geEinstellung e
ru
sknastavovanie
cz

seřizování

justování vykonávané uživatelem podle pokynů výrobce s použitím prostředků dodaných nebo doporučených výrobcem

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována