czsekundární etalon
ensecondary standard
frétalon m secondaire
geSekundärnormal s
ru
sksekundárny etalón
cz

sekundární etalon

etalon, jehož hodnota byla stanovena navázáním na primární etalon

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována