czsada etalonů
engroup standard, series of standards
frsérie f d’étalons
geNormalsatz r
ruмножество эталонов
sksada etalónov
cz

sada etalonů

soubor etalonů vhodně zvolených hodnot, které individuálně, nebo vhodně kombinované reprodukují sérii hodnot měřené veličiny v daném rozsahu

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována