czregistrační médium, registrační materiál
enrecording medium
frsupport m d’enregistrement
geRegistriermedium s
ru
skregistračné médium, registračný materiál
cz

registrační médium, registrační materiál

magnetická páska, disk, list papíru nebo jiné materiály, na které se registruje hodnota měřené veličiny, nebo hodnota, jež je s ní vázána

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována