czpřesnost měřicího přístroje, exaktnost měřicího přístroje
enaccuracy of a measuring instrument
frexactitude f d’un instrument de mesure
geGenauigkeit e eines Messgerätes
ruточность измерительного прибора
skpresnosť meracieho prístroja, exaktnosť meracieho prístroja
cz

přesnost měřicího přístroje, exaktnost měřicího přístroje

schopnost měřicího přístroje poskytovat údaje blízké pravé hodnotě měřené veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována