czprodloužená stupnice
enexpanded scale
fréchelle f dilatée
gegedehnte Skala e
ru
skpredĺžená stupnica
cz

prodloužená stupnice

stupnice, u které část rozsahu má neúměrnou délku vzhledem k celkové délce stupnice

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována