czprimární metoda
enprimary method
frméthode f primaire
gePrimärmethode e
ru
sk
cz

primární metoda

kvalitativně nejvyšší metrologická metoda, kterou, je-li uplatňována, lze plně popsat a pochopit a pro kterou lze poskytnout úplný rozbor nejistoty v jednotkách SI, a proto lze její výsledky přijmout bez odkazu na etalon měřené veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Howarth, Preben. Metrologie v kostce. Praha: Sdělovací technika, 2002. 64 s. ISBN 80-8664-501-0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována