czprimární laboratoř
enprimary laboratory
frlaboratoire m primaire
gePrimärlabor s
ru
skprimárne laboratorium
cz

primární laboratoř

laboratoř, která provádí mezinárodně schválený výzkum v oblasti fundamentální metrologie a která realizuje a uchovává etalony na nejvyšší mezinárodní úrovni

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Howarth, Preben. Metrologie v kostce. Praha: Sdělovací technika, 2002. 64 s. ISBN 80-8664-501-0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována