czprimární etalon
enprimary standard
frétalon m primaire
gePrimärnormal s
ru
skprimárny etalón
cz

primární etalon

etalon, který je určen, nebo všeobecně považován za etalon s nejvyššími metrologickými vlastnostmi a jehož hodnota je uznávána bez navázání na jiné etalony téže veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
  • Howarth, Preben. Metrologie v kostce. Praha: Sdělovací technika, 2002. 64 s. ISBN 80-8664-501-0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována