czpráh pohyblivosti
endiscrimination threshold
frseuil m de mobilité
geAnsprechschwelle e
ru
skprah pohyblivosti
cz

práh pohyblivosti

nejmenší změna vstupního signálu, která způsobí pozorovatelnou změnu výstupního signálu měřicího přístroje

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována