czpohyblivost
endiscrimination
frmobilité f
geAnsprechvermögen s
ru
skpohyblivosť
cz

pohyblivost

schopnost měřicího přístroje reagovat na malé změny hodnot vstupního signálu

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována