czchyba v kontrolním bodě měřicího přístroje
endatum error of a measuring instrument
frerreur f au point de contrôle d’instrument de mesure
geReferenzwertabweichung e
ru
skchyba v kontrolnom bode meracieho prístroja
cz

chyba v kontrolním bodě měřicího přístroje

chyba měřicího přístroje pro určitou hodnotu stupnice, nebo hodnotu měřené veličiny, které jsou vybrány pro kontrolu měřidla

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována