czchyba nuly měřicího přístroje
enzero error of a measuring instrument
frerreur f à zéro d’un instrument de mesure
geNullpunktabweichung e
ru
skchyba nuly meracieho prístroja
cz

chyba nuly měřicího přístroje

chyba měřicího přístroje při nulové hodnotě měřené veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována