czměřicí přístroj, dříve měřický přístroj
enmeasuring instrument, surveying instrument
frinstrument m de mesure
geMessgerät s
ruизмерительный инструмент
skmerací prístroj
cz

měřicí přístroj, dříve měřický přístroj

1: měřidlo, které slouží k převodu měřené veličiny nebo některé veličiny s ní související na údaj (indikaci) nebo ekvivalentní informaci
2: souborný název pro přístroje používané pro geodetická měření (pro měření geodetických veličin), jako jsou např. nivelační přístroje a teodolity

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována