czopakovatelnost údajů měřicího přístroje
enrepeatability of a measuring instrument, fidelity of a measuring instrument
frfidélité f d’un instrument de mesure
geWiederholbarkeit e eines Messgerätes
ru
skopakovateľnosť údajov meracieho prístroja
cz

opakovatelnost údajů měřicího přístroje

schopnost měřicího přístroje poskytovat při opakovaném měření téže veličiny a při stanovených podmínkách měření údaje vzájemně velmi blízké

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována