cznula měřicího přístroje, nulová poloha měřicího přístroje
enzero of a measuring instrument
frzéro m d’un appareil de mesure
geNullpunkt r eines Messgerätes
ru
sknula meracieho prístroja, nulová poloha meracieho prístroja
cz

nula měřicího přístroje, nulová poloha měřicího přístroje

přímý údaj měřicího přístroje, je-li přístroj v činnosti a je-li hodnota měřené veličiny rovna nule; přístroj je přitom napájen všemi zdroji pomocné energie potřebné pro jeho činnost

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována