czneutrálnost
entransparency
frdiscrétion f
geRückwirkungsfreiheit e
ru
skneutrálnosť
cz

neutrálnost

schopnost měřidla neovlivňovat hodnotu měřené veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována