cznelineární stupnice
ennon-linear scale
fréchelle f non-linéaire
genichtlineare Skala e
ruнелинейная шкала
sknelineárna stupnica
cz

nelineární stupnice

stupnice, na které se poměr délky k hodnotě dílku podél stupnice mění

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována