cznejvětší dovolená chyba (měřicího přístroje)
enlimits of error, maximal permissible error
frerreurs f maximales tolérées, limites f d'erreur tolérées
geGrenzwerte für Messabweichungen epl
ru
sknajväčšia dovolená chyba
cz

největší dovolená chyba (měřicího přístroje)

normativně stanovené extrémní hodnoty chyby, přípustné u daného měřicího přístroje nebo metody měření

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována