cznáhodná chyba měřicího přístroje
enrepeatability error of a measuring instrument
frerreur f de fidélité d’un instrument de mesure
gezufällige Messabweichung e eines Messgerätes
ru
sknáhodná chyba meracieho prístroja
cz

náhodná chyba měřicího přístroje

složka chyby měřicího přístroje, která se při více měřeních téže veličiny nepředvídatelně mění

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována