czmezní podmínky
enlimiting conditions
frconditions f limites
geGrenzbedingungen e
ru
skmedzné podmienky
cz

mezní podmínky

extrémní podmínky, které měřicí přístroj snese bez poškození a bez ztráty svých metrologických charakteristik, je-li následně používán v pracovních podmínkách

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována