czmezinárodní etalon
eninternational benchmark, international standard
frétalon m international
geinternationales Normal s
ruмеждународный эталон
skmedzinárodný etalón
cz

mezinárodní etalon

etalon uznaný mezinárodní dohodou k tomu, aby sloužil mezinárodně k zabezpečení jednotnosti hodnot všech ostatních etalonů příslušné veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována