czmetrická konvence
enMetre Convention, Meter Convention (US)
frConvention f métrique
geInternationale Meterkonvention e, Metervertrag r
ruметрическая конвенция
skmetrická konvencia
cz

metrická konvence

mezinárodní úmluva přijatá roku 1875 ustavující celosvětově jednotný systém měřicích jednotek

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována