czměřicí rozpětí
enspan
frintervalle m de mesure
geAnzeigespanne e
ru
skmeracie rozpätie
cz

měřicí rozpětí

prostá hodnota rozdílu mezi oběma mezemi nominálního rozsahu měřicího přístroje

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována