czkonstanta přístroje
eninstrument constant
frconstante f d’un instrument
geGerätekonstante e
ruконстанта прибора
skkonštanta prístroja
cz

konstanta přístroje

koeficient, kterým je třeba násobit přímý údaj měřicího přístroje, aby se získala hodnota měřené veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována