czkalibrační interval
encalibration interval
frintervalle m d'étalonnage
geKalibrierungsintervall s
ru
skkalibračný interval
cz

kalibrační interval

časový interval mezi dvěma následujícími kalibracemi měřidla

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Howarth, Preben. Metrologie v kostce. Praha: Sdělovací technika, 2002. 64 s. ISBN 80-8664-501-0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována