czjmenovitá hodnota, nominální hodnota
ennominal value
frvaleur f nominale
geNennwert r
ru
skmenovitá hodnota, nominálna hodnota
cz

jmenovitá hodnota, nominální hodnota

hodnota používaná pro vyznačení charakteristiky měřidla, nebo udávající vodítko k jeho předpokládanému použití

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována