czchyba měřicího přístroje
enerror of a measuring instrument
frerreur f d’indication d’un instrument de mesure
geMessabweichung e eines Messgerätes
ru
skchyba meracieho prístroja
cz

chyba měřicího přístroje

rozdíl údaje měřicího přístroje a pravé hodnoty měřené veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována