czdoba odezvy
enresponse time
frtemps m de réponse
geEinstelldauer e
ru
skčas odozvy
cz

doba odezvy

časový interval mezi okamžikem náhlé změny vstupního signálu a okamžikem, kdy výstupní signál nabude hodnotu ležící ve stanovených mezích okolo konečné ustálené hodnoty

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována