czdílek stupnice
enscale division
frdivision f
geSkalenteil r
ru
skdielik stupnice
cz

dílek stupnice

část stupnice mezi libovolnými dvěma sousedními značkami

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována