czčíslování stupnice
enscale numbering
frchiffraison f d’une échelle f
geSkalenbezifferung e
ruнумерация шкалы
skčíslovanie stupnice
cz

číslování stupnice

soubor čísel na stupnici, která udávají hodnoty měřené veličiny, odpovídající značkám stupnice, nebo která pouze udávají hodnoty značek bez platného řádu

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována