czčíslicový měřicí přístroj, digitální měřicí přístroj
endigital measuring instrument
frappareil m de mesure numérique
geMessgerät s mit Digitalausgabe, Messgerät s mit Ziffernanzeige
ruцифровой измерительный прибор
skčíslicový merací prístroj, digitálny merací prístroj
cz

číslicový měřicí přístroj, digitální měřicí přístroj

měřicí přístroj, který poskytuje výstupní signál nebo údaj v číslicovém tvaru

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována