czzákladní měřická metoda
enfundamental method of measurement
frméthode f de mesure fondamentale
geFundamentalmessverfahren s
ru
skzákladná meracia metóda
cz

základní měřická metoda

měřická metoda, kterou se hodnota měřené veličiny stanoví měřením příslušných základních veličin

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována