czvýsledek měření
enresult of a measurement
frrésultat m d’un mesurage
geMessergebnis s
ruрезультат измерения
skvýsledok merania
cz

výsledek měření

hodnota měřené veličiny získaná měřením; rozlišuje se nekorigovaný výsledek měření a korigovaný výsledek měření; úplný výsledek musí být doplněn hodnotou nejistoty měření a údaji o ovlivňujících veličinách, k nimž se měření vztahuje

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována