czúdaj měřidla, indikace měřidla
enindication of a measuring instrument
frindication f d’un instrument de mesure
geMesswert r
ru
skúdaj meradla, indikácia meradla
cz

údaj měřidla, indikace měřidla

hodnota měřené veličiny udávaná měřidlem

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována