czreprodukovatelnost měření
enreproducibility of measurement
frreproductibilité f des mesurages
geReproduzierbarkeit e
ru
skreprodukovateľnosť merania
cz

reprodukovatelnost měření

těsnost shody mezi výsledky měření téže měřené veličiny v případě, že jednotlivá měření jsou prováděna při změně některé z následujících podmínek: měřická metoda, pozorovatel, měřidlo, místo, pracovní podmínky, časový odstup

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována