czrelativní chyba
enrelative error
frerreur f relative
gerelative Messabweichung e
ruотносительная погрешность
skrelatívna chyba
cz

relativní chyba

poměr absolutní chyby měření ke konvenčně pravé hodnotě měřené veličiny

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována